Termofusibles
Colas termofusibles
EN GRANZA PARA CANTOS
Colas termofusibles
EN CILINDRO PARA CANTOS